در صورت کنسل کردن سفارش با توجه به تعرفه تعریف شده در وبسایت برگشت وجه شامل ۱۰ درصد جریمه از مبلغ پرداختی خواهد شد.

در سفارشهایی که به صورت پیش پرداخت ثبت میشوند امکان نگهداری کالا مقدور نمیباشد و در صورت نگه داری کالا نوسانات بازار شامل قیمت نهایی محصول میگردد.