تحلیل رنگ در فیلم فریادها و نجواها

اتاق قرمز(فریادها و نجواها)

< قرمز ، سیاه و سفید از اصلی ترین رنگ های فیلم است که هر کدام می توانند با قدرت در مقابل دیگران بایستند و مقایسه های بصری چشمگیری ایجاد کنند. >

فریادها و نجواها:روایت داستان با رنگ

اینگمار برگمان کل زندگی اش فیلمهای سیاه و سفید ساخت،اما برای فیلم “فریادها و نجواها ” او استثنا قائل شد. قرمز، سفید ، سیاه رنگ‌های اصلی فیلم هستند. هر یک از آنها سعی می کند در برابر هجوم دیگری مقاومت کند و همه اینها در نهایت صحنه های بصری زنده ایجاد می کند .

غالب بودن رنگ قرمز در فضای خانه، علاوه بر بخشیدن جلوه بصری فوق العاده به تصاویر فیلم و باز گذاشتن دست فیلمبردار برای خلق قابهای چشم نواز (کارکرد فرمال)، تماما در خدمت محتوای فیلم است

  سه رنگ در «فریادها و نجواها » آنقدر محکم به هم متصل شده اند که می توانند کاملاً بی صدا باشند به خصوص رنگ قرمز که نشان از ایمان و مرگ و درونگراییست.

رنگ در فیلم گریه ها و نجواها بیشتر از هر مولفه‌ی دیگری رسا است، تغییرات در رنگ جای طرح فیلم را میگیرد رنگ ها خیلی بیشتر از کلمات حرف میزنند.

قرمز ، به گفته برگمن ، روح ، شخصیت اصلی فیلم است

رنگ قرمز تقریبا در هر قاب به ویژه صحنه های مربوط به عمارت، رنگ غالب است، رنگ قرمز رسانای بین صحنه هاست(فید این- فید آوت)

سفید یک رنگ تماتیک است ، اول از همه با ایمان به خدا مرتبط است، به عنوان مثال، تمام شخصیت های اصلی تصویر لباس سفید پوشیده اند که نماد پاکی و ایمان است و شروع و پایان فیلم با رنگ سفید است

هنگامی که شخصیت ها ایمان خود را از دست می دهند ، ماریا و کارین لباس سیاه می پوشند ، که به روشنی نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ است. به هر حال ، رنگ سیاه نیز یکی از اصلی ترین رنگ ها است.

رنگ قرمز در 90% فیلم وجود دارد، ارتباط ناگسستنی آن با رنگ سفید و سیاه نشان از دوگانگی‌ای است که بدون شک پیوند معقولی با اسم فیلم دارد، اگر قرمز یک روح است ، سیاه و سفید دو حالت برخورد او هستند. ضمناً ، حتی نام فیلم نیز دو واژه مخالف است

فریادها و نجواها یک فیلم مدرن معمولی نیست و در استفاده از رنگ شگفت انگیز است.

فریادها و نجواها نشان می دهد که استفاده عالی از رنگ در فیلم ها مدت ها قبل از آغاز دوران دیجیتال بوده است.